Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: wyrażenia opinii na dofinansowanie zadania pn. "Wprowadzenie modelowej sieci zadrzewień śródpolnych dla ograniczenia zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych oraz zwiększenia zasobów biologicznych krajobrazu rolniczego w gminie Borek Wlkp. - etap IV"

w sprawie: wyrażenia opinii na dofinansowanie zadania pn. "Wprowadzenie modelowej sieci zadrzewień śródpolnych dla ograniczenia zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych oraz zwiększenia zasobów biologicznych krajobrazu rolniczego w gminie Borek Wlkp. - etap IV"

Numer uchwały: 2004/22/159
Numer sesji: 22
Rok: 2004

Uchwała Nr XXII /159 /2004

Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 28 października 2004 r.

w sprawie: wyrażenia opinii na dofinansowanie zadania pn. "Wprowadzenie modelowej sieci zadrzewień śródpolnych dla ograniczenia zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych oraz zwiększenia zasobów biologicznych krajobrazu rolniczego w gminie Borek Wlkp. - etap IV"

Na podstawie art.18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ l

Potwierdza się celowość realizacji i dofinansowania zadania pn. "Wprowadzenie modelowej sieci zadrzewień śródpolnych dla ograniczenia zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych oraz zwiększenia zasobów biologicznych krajobrazu rolniczego w gminie Borek Wlkp. - etap IV"

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie