Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych

w sprawie: przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych

Numer uchwały: 2004/23/168
Numer sesji: 23
Rok: 2004

U C H W A L A N R XXIII /168/ 2004

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie: przejęcia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591- z późno zm./ W związku z art. 24 ust. 5, pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz.2128 I Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska Borku Wlkp. wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu na własność Gminy Borek Wlkp. następujących działek gruntów: .

- nr 47 - o powierzchni 1,0300 ha położonej w Jeżewie zapisanej w KW nr 22724 - stanowiącej

nieużytek .

- nr 46/2 - o powierzchni 2,1283 ha położonej w Jeżewie zapisanej w KW nr 22724

stanowiącej nieużytek oraz grunt rolny

- nr 29/7 - o powierzchni 0,0798 ha położonej w Grodnicy zapisanej w KW 22726 - stanowiącej

grunt rolny

- nr 134/12 - o powierzchni 0,2605 ha położonej w Jeżewie zapisanej w KW nr 22724

zabudowanej hydrofornią

- nr 134/14 - o powierzchni 0,0426 ha położonej w Jeżewie zapisanej w KW nr 22724 - która

zabudowana jest studnią głębinową

§ 2. Wartości nieruchomości zostaną ustalone na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego_

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie