Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2005

w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2005

Numer uchwały: 2004/24/170
Numer sesji: 24
Rok: 2004

UCHWALA NR XXIV / 170 /2004

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP

Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 R.

 

w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2005

 

Na podstawie art. l 8 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 200 l roku Nr 142 poz. 1591- z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ l. Ustala się plan pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na 2005 rok, stanowiący załącznik nr l _o niniejszej uchwały.

 

§ 2. Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie