Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: nadania tytułu i odznaki Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.

w sprawie: nadania tytułu i odznaki Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.

Numer uchwały: 2004/22/160
Numer sesji: 22
Rok: 2004

Uchwała Nr XXIII /160/ 2004

Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 28 października 2004 r.

w sprawie: nadania tytułu i odznaki "Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp."

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.

z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 3 uchwały nr XIX/130/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 kwietnia 2004 1'. W sprawie ustanowienia tytułu i odznaki "Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp." Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się nadać Panu Jerzemu Stanikowskiemu tytuł i odznak "Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp."

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie