Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Numer uchwały: 2004/21/154
Numer sesji: 21
Rok: 2004

Uchwała Nr XXII / 154 / 2004

Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 12 października 2004 roku

 

w sprawie:

zatwierdzenia wieloletniego planu modernizacji rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 75 poz. 747 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala,

co następuje:

§ l

 

Zatwierd

 

za się wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. .

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. i Miejsko Gminnemu Zakładowi Gospodarczemu w Borku Wlkp.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie