Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą: " Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny w Borku Wlkp. z siedzibą w Karolewie" wyposażenia Zakładu w mienie oraz nadania mu statutu.

w sprawie: utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą: " Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny w Borku Wlkp. z siedzibą w Karolewie" wyposażenia Zakładu w mienie oraz nadania mu statutu.

Numer uchwały: 2004/22/156
Numer sesji: 22
Rok: 2004

UCHWAŁA

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 28.10.2004 roku

Nr XXII / 156/ 2004

 

w sprawie:

utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą:

" Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny w Borku Wlkp. z siedzibą w Karolewie" wyposażenia Zakładu w mienie oraz nadania mu statutu.1990 roku

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. , Nr 142, poz.

1591 . ze zmianami) oraz art. 19 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1.

 

Z dniem 01 stycznia 2005 roku tworzy się zakład budżetowy pod nazwą" Zakład Wodociągowo - Kanalizacyjny w Borku Wlkp. z siedzibą w Karolewie"

§ 2.

 

Nowoutworzony zakład budżetowy wyposaża się w stanowiące własność Gminy Borek Wlkp. mienie wydzielone z Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarczego

w Borku Wlkp. - określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 3.

 

Zakładowi nadaje się Statut w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. "h" ustawy z dnia 08 marca


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie