Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą dla uczniów szkół gminy Borek Wlkp.

w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą dla uczniów szkół gminy Borek Wlkp.

Numer uchwały: 2004/21/145
Numer sesji: 21
Rok: 2004

                                           UCHWALA Nr XXII 145/2004

Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 30 września 2004 r.

 

 w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą dla uczniów szkół gminy Borek Wlkp.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późno zm.!

 

Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się zasady przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom gimnazjum

i szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą dla uczniów szkół gminy Borek Wlkp. Określa je regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie