Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: opinii o celowości modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

w sprawie: opinii o celowości modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Numer uchwały: 2004/21/149
Numer sesji: 21
Rok: 2004

UCHWAŁA NR XXI /149/ 2004

Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 30 września 2004 r.

 

w sprawie: opinii o celowości modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Miejska Borku Wlkp. pozytywnie opiniuje celowość modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Zimnowoda, przewidzianej do realizacji w 2005 roku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie