Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Numer uchwały: 2004/21/150
Numer sesji: 21
Rok: 2004

Uchwała nr XXI/ 150 /2004

Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 12 października 2004 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych z przebudową kotłowni gazowej i wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp."

Na podstawie art. 18 ust 2, pkt9 lite ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust l pkt 2 i art. 49 ust l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ l

l. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 500.000,- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych z przebudową kotłowni gazowej i wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.

2. Pożyczka zostanie uruchomiona w dwóch transzach:

- pierwsza w roku 2004 w kwocie 250.000,- zł

- druga w roku 2005 w kwocie 250.000,- zł

3. Wyraża się zgodę na wystawienie weksla "in blanco" na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków przez Gminę Borek Wlkp.

§2

Spłata pożyczki będzie następować z dochodów własnych gminy

z uwzględnieniem jej w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie