Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Numer uchwały: 2004/21/151
Numer sesji: 21
Rok: 2004

Uchwała nr XXI/151 /2004

Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 12 października 2004 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych z przebudową kotłowni gazowej i wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.

Na podstawie mi. 18 ust 2, pkt9 lite ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust 1 pkt 2 i art. 49 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada

1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 500.000,- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych z przebudową kotłowni gazowej i wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp.
  2. Pożyczka zostanie uruchomiona w roku 2005.
  3. Wyraża się zgodę na wystawienie weksla "in blanco" na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków przez Gminę Borek Wlkp.

§ 2

Spłata pożyczki będzie następować z dochodów własnych gminy

z uwzględnieniem jej w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie