Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmiany uchwały Nr III/23/2002 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr III/23/2002 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 grudnia 2002 roku

Numer uchwały: 2005/25/175
Numer sesji: 25
Rok: 2005

UCHWAŁA Nr XXV / 175 / 2005

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 10.02.2005 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr III/23/2002 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 grudnia 2002 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1. W § 1 uchwały Nr III/23/2002 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 grudnia 2002 w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 43 poz. 794) wprowadza się pkt. 4 w brzmieniu:

,,4) nieruchomości, na których usytuowane są składowiska odpadów komunalnych.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie