Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ilości licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

w sprawie: ilości licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

Numer uchwały: 2004/21/148
Numer sesji: 21
Rok: 2004

Uchwała nr XXI / 148 /2004

Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 30 września 2004r.

w sprawie: ilości licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz.1591

z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6, ust. 6 ustawy z dnia 06 września

2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 poz.13?1 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na terenie gminy Borek Wlk. licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od stycznia 2005 roku.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie