Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska

w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska

Numer uchwały: 2004/24/173
Numer sesji: 24
Rok: 2004

UCHWAŁA NR XXIV / 173 /2004

RADY MIEJSIKIEJ BORKU WLKP

z dnia 29 grudnia 2004 r.

 

w sprawie:

 

przyjęcia Programu Ochrony Środowiska

wraz z Planem Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Borek Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D_. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) , art 17 ust 1 i 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm. ) oraz art.

14 ust 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

(Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Zarządu Powiatu Gostyńskiego Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.Przyjmuje się Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Borek Wlkp., które stanowią załączniki odpowiednio nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3.Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie