Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Jeżewo

w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Jeżewo

Numer uchwały: 2005/28/192
Numer sesji: 28
Rok: 2005


UCHWAŁA NR XXIX/192/2005
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 05 CZERWCA 2005 R.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Jeżewo


Na podstawie art. 18 ust.2  pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)  Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Plan Rozwoju Miejscowości Jeżewo, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-05-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie