Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: powołania przedstawiciela Gminy Borek Wlkp. do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego

w sprawie: powołania przedstawiciela Gminy Borek Wlkp. do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego

Numer uchwały: 2005/28/198
Numer sesji: 28
Rok: 2005

Uchwała Nr XXVIII/ 198 /2005
Rady Miejskiej Borku Wlkp.
z dnia 05 maja 2005 r.

w sprawie: powołania przedstawiciela Gminy Borek Wlkp. do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu GostyńskiegoNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z § 13 ust. 1 i 2, § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Marka Rożka na przedstawiciela Gminy Borek Wlkp. do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-05-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie