Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie

Numer uchwały: 2005/28/194
Numer sesji: 28
Rok: 2005UCHWAŁA NR XXVIII/ 194 / 2005
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
z dnia 5 maja 2005

w sprawie: zmian budżetu i w budżecieNa podstawie art. 18, ust.2, pkt.4 art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art.124, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:§1. 1. Planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą 13.295.727,- zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 1.180.000,- zł, jak
w załączniku Nr 2.
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rezerwa ogólna wynosi 90.000 zł.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zał Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Nr XXVIII/ /2005 zd. 05.05.2005 r.


WYDATKI


Dział

Rozdział

§

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

758Różne rozliczenia

-

25.000
 
75818


Rezerwy ogólne

-

25.000
   
4810

Rezerwy

-

25.000

921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

25.000

-
 
92109


Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

25.000

-
   
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25.000

-

Razem

25.000

25.000

 Zał. Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp.
Nr XXVIII/ /2005 zd. 05.05.2005 r


WYKAZ INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA
I GMINY


Lp.

Dz.

Nazwa lokalizacji

Planowany efekt rzeczowy

Inwe-stor

Termin
rozp.

Planow. Wartość

Nakłady

Źródła finansowe
     
2005

2006

Własne

Dotacje

Pożyczki Kredyty

Inne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


11

12

1.

750

Zakupy inwestycyjne
( sprzęt )

Poprawa warunków pracy

UM

2005

15.000

15.000

-

15.000

-

-

-

2.

801

Termomodernizacja zespołu budynków szkolnych z przebudowa kotłowni

Poprawa warunków środowiska naturalnego i poprawa warunków pracy

UM

2004

2.405.000

1.050.000

805.000

300.000

-

750.000

-

3.

900

Odbudowa zbiornika w Jeżewie i rekultywacja terenu

Poprawa warunków środowiska naturalnego

UM

2004

90.000

90.000

-

90.000

-

-

-

4.

921

Jeżewo-remont pomieszczeń świetlicy, adaptacja kotłownia remiza OSP, wykonanie boisk sportowych.

Podniesienie standardu życia i pracy na wsi oraz zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców

UM

2005

200.000

25.000

175.000

25.000

-

-

-
   
RAZEM :

2.715.000

1.180.000

980.000

430.000

-

750.000

-

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-05-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie