Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: określenia wartości jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Borku Wlkp. z siedzibą w Karolewie

w sprawie: określenia wartości jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Borku Wlkp. z siedzibą w Karolewie

Numer uchwały: 217
Numer sesji: 32
Rok: 2005

UCHWALA NR XXXII /217/2005 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 7 lipca2005 r.

 

w sprawie: określenia wartości jednego punktu w złotych w celu ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Borku Wlkp. z siedzibą w Karolewie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnychjednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61 poz. 708 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1.1. Akceptuje się wniosek Dyrektora Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Borku Wlkp. o przyjęcie wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników tej jednostki organizacyjnej jako kwotę: 4,40 zł.

 

2. Ustala się tabelę punktowych wartości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania wraz z wyliczeniem wartości punktów w złotych dla jednostki określonej w ust. 1, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia O 1 stycznia 2005 r.

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-12
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie