Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian w Statucie Gminy Borek Wlkp.

w sprawie: zmian w Statucie Gminy Borek Wlkp.

Numer uchwały: 2004/21/140
Numer sesji: 21
Rok: 2004

Uchwała nr XXI /140 /2004

Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 30 września 2004 r.

 

w sprawie: zmian w Statucie Gminy Borek Wlkp.

 

Na podstawie art. 169 ust.4 ustawy z dnia 02 kwietnia 1997 roku ­Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr V /27 /2003 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Borek Wlkp. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Borek Wlkp. - Wykaz jednostek

      organizacyjnych gminy -otrzymuje brzmienie:

 

1. Urząd Miejski w Borku Wlkp.

2. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.

3. Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Borku Wlkp. 4. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.

5. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp.

6. Miejsko - Gminny Zakład Gospodarczy w Borku Wlkp.

7. Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp.

8. Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.

9. Szkoła Podstawowa w Wycisłowie

10.Szkoła Podstawowa w Zalesiu

11.Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie

12.Przedszkole Samorządowe w Karolewie

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie