Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zaliczenia dróg powiatowych na terenie gminy Borek Wlkp. do kategorii dróg gminnych

w sprawie: zaliczenia dróg powiatowych na terenie gminy Borek Wlkp. do kategorii dróg gminnych

Numer uchwały: 2004/21/147
Numer sesji: 21
Rok: 2004

Uchwała Nr XXII/ 147 /2004

Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie: zaliczenia dróg powiatowych na terenie gminy Borek Wlkp. do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr71, poz. 838 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1

Zalicza się do kategorii dróg gminnych następującą drogę zaliczoną dotychczas do kategorii dróg powiatowych:

- ul. Zielona 0+000-0+435 0+435

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia O l stycznia 2005 roku.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie