Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Zimnowodzie

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Zimnowodzie

Numer uchwały: 2004/21/143
Numer sesji: 21
Rok: 2004

U C H W A Ł A  N R XXI/ 143/ 2004

Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 30 września 2004 r.

 

w sprawie:

zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Zimnowodzie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 'z 2001 r. Nr 142, poz. 1591- z późno zm.! oraz w trybie art. 28 ust. 1, oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000 roku Nr 46,poz. 543 z późno zm. / Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Rada Miejska Borku Wlkp. wyraża zgodę na dokonanie zbycia w drodze przetargu ustnego nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem byłej Szkoły położonych w Zimnowodzie stanowiących działki:

- nr 24/3 - o powierzchni 0,1488 ha zapisanej w KW nr 24496

- nr 25/3 - o powierzchni 0,0389 ha zapisanej w KW nr 24496

 

§2

 

Wartość nieruchomości zostanie ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie