Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Karolewie, Koszkowie, Siedmiorogowie II i Zalesiu

w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Karolewie, Koszkowie, Siedmiorogowie II i Zalesiu

Numer uchwały: 2004/21/144
Numer sesji: 21
Rok: 2004

U C H W A Ł A N R XXI /144/ 2004

Rady Miejskiej Borku Wlkp.

z dnia 30 wr.leśnia 2004 r.

 

w sprawie:

zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Karolewie, Koszkowie, Siedmiorogowie II i Zalesiu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Dz. U. z 200 l r. Nr 142, poz. 1591- z późno zm./ oraz w trybie art. 18 i art.43 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000 roku Nr 46,poz. 543 z późno zm. / Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

 

§ l

 

Rada Miejska Borku Wlkp. wyraża zgodę na dokonanie zbycia poprzez oddanie w trwały zarząd Miejsko ­Gminnemu Zakładowi Gospodarczemu w Borku Wlkp. następujących nieruchomości gruntowych:

działki nr 161/3 o powierzchni 0,9866 ha zabudowanej oczyszczalnią ścieków zapisanej w KW fi 34277 położonej w Karolewie

działki nr 161/4 o powierzchni 1,5527 ha zabudowanej oczyszczalnią ścieków zapisanej w KW fi 34277 położonej w Karolewie

działki nr 168/15 o powierzchni O, 1047 ha zabudowanej hydrofornią i studnią głębinową zapisanej w KW

nr 34424 położonej w Karolewie

działki nr 61/2 o powierzchni 0,3100 ha zabudowanej hydrofornią zapisanej w KW fi 34587 położonej

w Koszkowie

działki nr 50/4 o powierzchni 0,0800 ha , na której znajdują się studnie głębinowe zapisanej w KW fi 34587 położonej w Koszkowie

działki nr 156/2 o powierzchni 0,3700 ha zabudowanej hydrofornią zapisanej w KW fi 34588 położonej

w Siedmiorogowie II

działki nr 156/3 o powierzchni 0,1100 ha, na której znajdują się studnie głębinowe zapisanej w KW fi 34588 położonej w Siedmiorogowie II

działki nr 333/2 o powierzchni 0,3300 ha i działki nr 333/1 o powierzchni 0,0200 ha zabudowanych hydrofornią zapisanych w KW nr 34589 położonych w Zalesiu,

których właścicielem jest Gmina Borek WIkp.

 

§2

Wartość nieruchomości zostanie ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§4

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie