Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zaciągania zobowiązań w zakresie remontu Szkoły Podstawowej w Wycisłowie

w sprawie: zaciągania zobowiązań w zakresie remontu Szkoły Podstawowej w Wycisłowie

Numer uchwały: 2004/24/174
Numer sesji: 24
Rok: 2004

UCHWAŁA NR XXIV/ 174 /2004

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 29 GRUDNIA 2004 ROKU

w sprawie:

 

zaciągania zobowiązań w zakresie remontu Szkoły Podstawowej w Wycisłowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit. "e" i art. 58, ust. 1 ustawy z dnia

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr

142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawi

a się zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej granice ustalone w budżecie gminy na rok 2004 w zakresie remontu Szkoły Podstawowej w Wycisłowie do kwoty 46.177,- zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem zł).

§ 2. Źródłem finansowania zobowiązań będą dochody

 

- dotacje L Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2004-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-09
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie