Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » Protokół nr 29 z dnia 05.06.2005 r.

Protokół nr 29 z dnia 05.06.2005 r.


Protokół Nr XXIX/2005

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 05 czerwca 2005 roku

w godz. od 1700 do 1810

 

W sesji uczestniczyło 12 radnych (ustawowo 15 radnych) – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu (nieobecni radni – Irena Rozwora, Andrzej Kubiak oraz Mariusz Szczepaniak).

W sesji uczestniczyli: Burmistrz Borku Wlkp.- Marian Jańczak, Zastępca Burmistrza – Elżbieta Pawlak, Lech Drożdżyński – Urząd Marszałkowski, Franciszek Celka – Starostwo w Gostyniu, Dyrektor MGZG w Borku Wlkp. – Leszek Dajewski, Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borku Wlkp. – Hieronim Tacka, Komendant Miejsko - Gminny PSP – Grzegorz Marszałek,

pracownicy Urzędu Miejskiego, kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy szkół i przedszkoli, radni powiatowi, sołtysi oraz mieszkańcy miasta - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który powitał wszystkich radnych oraz gości.

Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

Ustalenie porządku obrad.

Referat okolicznościowy Przewodniczącego Rady

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu i odznaki “Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”

Wręczenie nagród za osiągnięcia.

Zakończenie.

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi.

Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń.

W związku z powyższym przedstawiony wcześniej porządek sesji został przyjęty do realizacji.

 

 

 

Ad.3. Referat okolicznościowy Przewodniczącego Rady.

Referat okolicznościowy przedstawił Przewodniczący Rady, stanowi on załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu i odznaki “Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.”

Wiceprzewodniczący Rady – Marek Rożek przedstawił projekt uchwały

w powyższej sprawie.

Tytuł i odznakę “Zasłużony dla Gminy Borek Wlkp.” nadano Kołu Śpiewaczemu “Jutrzenka”.

Nie zgłoszono żadnych uwag do projektu uchwały, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nikt nie wstrzymał się

od głosowania i nikt nie był przeciwny.

Uchwała Nr XXIX/199/2005 w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4

do niniejszego protokołu.

Ad.5. Wręczenie nagród za osiągnięcia.

W tym punkcie Przewodniczący Rady poprosił o wystąpienie uczniów wraz z rodzicami w celu wręczenia im nagrody Burmistrza, natomiast rodzice otrzymali listy gratulacyjne.

Bartosz Przybylak SP Wycisłowo

Krzysztof Łączniak ZS Borek Wlkp.

Dagmara Kubala ZS Zimnowoda

Ewa Piskorek ZS Zimnowoda

Mariusz Stanisławski ZS Borek Wlkp.

Bartosz Dajewski ZS Borek Wlkp.

Natasza Glapka SP Borek Wlkp.

Bartosz Chudziński SP Borek Wlkp.

9) Kinga Woźniczka ZS Zimnowoda

oraz zespołowo: Kinga Woźniczka, Agnieszka Schmitchen i Natalia Józefiak ZS Zimnowoda

Ad.6. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem innych głosów Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek zakończył XXIX sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp.

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2005-06-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie