Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Burmistrz Borku Wielkopolskiego ogłasza nabór na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2021 r.

Burmistrz Borku Wielkopolskiego ogłasza nabór na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2021 r.


Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Burmistrz Borku Wielkopolskiego ogłasza nabór na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2021 r. Przepis art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) stanowi, że w skład komisji konkursowej opiniującej zgłoszone oferty do konkursu wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Wskazanie osób mających wejść w skład komisji konkursowych powinno nastąpić na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w terminie do dnia 17 lutego 2021 r., który należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji konkursowej członkowi nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Małgorzta Stanisławska
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2021-02-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-02-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie