Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie: polityki społecznej w 2021r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie: polityki społecznej w 2021r.


W konkursie ofert na realizację zadań pod nazwą:

    Działalność wspomagająca rozwój społeczny – wsparcie działań na rzecz budowania aktywnych społeczności lokalnych wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego, przyznano Stowarzyszeniu DZIECKO ul. Bojanowskiego 14a, 63-800 Gostyń dotację na wsparcie zadania w wysokości 2. 000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

 

Burmistrz Borku Wlkp.

/-/ Marek Rożek

 

 

 

Borek Wlkp., dn. 12 maja 2021 r.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Małgorzata Stanisławska
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2021-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-05-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie