Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Ochrona środowiska » DEKLARACJE DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

DEKLARACJE DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW


Na mocy obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. nowelizacji ustawy z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, właściciele nieruchomości oraz zarządcy budynków i lokali zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw (zgodnie z art. 27g  ww. ustawy).

Z informacji podanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (organ odpowiedzialny za utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) od dnia 1 lipca 2021 r. właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – poprzez Profil Zaufany pod linkiem:

https://zone.gunb.gov.pl


Osoby, które nie będą mogły skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej.

Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce i zakładają 12- miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących - licząc od 1 lipca 2021 r., oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.

Zgodnie z art. 27g ust. 3 ustawy  o wspieraniu termomodernizacji…  Deklaracja zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c;
3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Wzór deklaracji do pobrania poniżej lub pod linkiem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Zgodnie z informacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest konieczna dla rozpoznania rzeczywistej sytuacji energetycznej w Polsce i podjęcia realnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Ochrona środowiska
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Małgorzata Marcinkowska
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2021-06-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-12-15
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie