Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Statutu Osiedla Gminy Borek Wielkopolski

Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Statutu Osiedla Gminy Borek Wielkopolski


Szanowni Mieszkańcy

W związku z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie Statutu Osiedla Borek Wielkopolski
Burmistrz Borku Wielkopolskiego zaprasza

wszystkich mieszkańców Borku Wlkp. do uczestnictwa w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Statutu Osiedla Borek Wielkopolski.

Przedmiotem konsultacji jest zebranie od mieszkańców Osiedla Borek Wielkopolski opinii, uwag i własnych propozycji do przygotowanego projektu uchwały w sprawie Statutu Osiedla Borek Wielkopolski.

Zasięg terytorialny konsultacji społecznych to teren Osiedla Borek Wielkopolski.

Konsultacje odbędą się w terminie od 12 września 2022 r. do 27 września 2022 r.

W okresie konsultacji projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla Borek Wielkopolski oraz wzór formularza konsultacji dostępne będą:

1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., Rynek 1 – pokój nr 5 w dniach i godzinach urzędowania;
2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. www.borekwlkp.pl
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. www.bip.borekwlkp.pl
4) u przewodniczącego Osiedla Borek Wlkp.

Wypełniony formularz konsultacyjny można przekazać w następujący sposób:

1) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp., Rynek 1 pok. nr 1 (sekretariat);
2) przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Borku Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.;
3) przesłać drogą elektroniczną (skan)na e-mail: sekretariat@borekwlkp.pl

Konsultacje mają charakter opiniodawczy.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2022-09-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-09-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie