Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » WYNIKI NABORU na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2024 r.

WYNIKI NABORU na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2024 r.


Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.), Burmistrz Borku Wielkopolskiego ogłosił nabór na listę przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2024 r. We wskazanym terminie do 12 stycznia 2024r. nie wpłynęła żadna oferta do udziału w/w pracach komisji.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2024)
Autor informacji: Małgorzata Stanisławska
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2024-01-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2024-01-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie