Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

E-mail: wymiar@borekwlkp.pl
Ulica: Rynek 1
Kod: 63-810
Miasto: Borek Wlkp.
Telefon: 065 5716120

Zakres obowiązków:

 • Gromadzi i przechowuje oraz bada pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracje podatkowe składane organowi podatkowemu.
 • Wymiar podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od posiadania psów i środków transportowych.
 • Przygotowuje projekty aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat lokalnych.
 • Zbiera informacje w zakresie prawidłowości zmian podatkowych.
 • Przygotowuje sprawy z zakresu ulg w podatku rolnym, prowadzi postępowania administracyjne w tym zakresie i przygotowuje projekty decyzji administracyjnych.
 • Wydaje zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego.
 • Wydaje zaświadczenia o dochodach z gospodarstwa rolnego.
 • Wydaje zaświadczenia o powierzchni użytków rolnych.
 • Prowadzi w systemie informatycznym zbiór danych osobowych pn. „Ewidencja wymiaru podatków i opłat lokalnych”.
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektu budżetu w zakresie prowadzonych spraw.
 • Przygotowuje projekty uchwał Rady Miejskiej dotyczące prowadzonych spraw.
 • Sporządza informacje i sprawozdania w zakresie prowadzonych spraw.
 • Współdziała z innymi stanowiskami pracy Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy, organami administracji samorządowej i rządowej w ramach powierzonego zakresu zadań.
 • Sprawuje kontrolę wewnętrzną w jednostce macierzystej i podległych jednostkach w zakresie prowadzonych spraw oraz prawidłowości wykonywania czynności lub sporządzania dokumentów przez poprzedników w procesie załatwiania danej operacji gospodarczej lub sprawy.
 • Przestrzega postanowień ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych.
 • Stosuje jednolity rzeczowy wykaz akt – wg obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
 • Wykonuje polecenia przełożonych.
 • Wykonuje czynności wynikające z postanowień dokumentacji SZJ.Informacje powiązane:

- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Wiesława Wójcik
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2006-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-24