Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » „USŁUGI OPIEKUŃCZE 2008”

„USŁUGI OPIEKUŃCZE 2008”


OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Gmina Borek Wielkopolski
ul. Rynek 1
63 - 810 Borek Wielkopolski
REGON: 411050675 NIP: 696-175-03-66
telefon (065) 57 16 120 faks (065) 57 15 893
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl
niniejszym informuje o wyniku postępowania na
„USŁUGI OPIEKUŃCZE 2008”
Wybrano ofertę:
dla zadania: „USŁUGI OPIEKUŃCZE 2008”

numer oferty 1
firma (nazwa) Agencja Usług Opiekuńczo-Wychowawczych Urszula Larska
ul. Bojanowska 17 64-125 Poniec
Cena oferty – 70.836,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.

Streszczenie złożonych ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena netto VAT 0 % Cena brutto za cały zakres przedmiotu zamówienia
1. Agencja Usług Opiekuńczo-Wychowawczych Urszula Larska
ul. Bojanowska 17,
64-125 Poniec
70.836,00
0,00
70.836,00
2. POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
Wielkopolski Zarząd Wojewódzki
Stowarzyszenie Charytatywne
ul. Krasińskiego 3/5
60-830 Poznań
76.032,00
0,00
76.032,00
W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
Lp.: Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie odrzucenia oferty:
brak
oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
Lp.: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
brakBorek Wlkp., dnia: 31 grudnia 2007 rokuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2007-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie