Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Borek Wielkopolski
ul. Rynek 1, 63 - 810 Borek Wielkopolski

REGON: 411050675 NIP: 696-175-03-66
telefon (065) 57 16 120 faks (065) 57 15 893
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl 


niniejszym informuje o wyniku postępowania na
dla zadania:
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 

Wybrano ofertę:
numer oferty 1
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Borku Wlkp., ul. Jeżewska 5, 63-810 Borek Wlkp.
Cena oferty – 2,70 brutto za 1 km

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.
Streszczenie złożonych ofert: 

Lp. Nazwa

stawka netto
za 1 km

VAT 7% stawka brutto
za 1 km
1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych 
Ul. Jeżewska 5 
63-810 Borek Wlkp.
2,52 0,18 2,70
2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o. 
Ul. Narutowicza 76
64-100 Leszno

2,64 0,18 2,82

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
Lp.: Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie odrzucenia oferty:
brak

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
Lp.: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
brak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2008-08-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie