Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zadania: UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 3.500.000,00

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zadania: UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 3.500.000,00


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Borek Wielkopolski
ul. Rynek 1
63 - 810 Borek Wielkopolski
REGON: 411050675 NIP: 696-175-03-66
telefon: (065) 57 16 120 faks: (065) 57 15 893
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl

niniejszym informuje o wyniku postępowania dla zadania:

UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO DŁUGOTERMINOWEGO
W KWOCIE 3.500.000,00

Wybrano ofertę:

numer oferty 1

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu
ul. 1-go Maja 18, 63-800 Gostyń

Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym
oparte na stawce WIBOR 1 M obowiązujące 
w dniu 30 stycznia 2009r.
powiększone o zaoferowaną marżę Banku    6,96 %

Prowizje bankowe łącznie 1,40 %

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.


Streszczenie złożonych ofert:
Numer oferty 1.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Powiatowy Bank Spółdzielczy
ul. 1-go Maja 18
63-800 Gostyń

WIBOR 1 M 4,56 %

Zaoferowana marża banku w % 2,40 %

Cena w % 6,96 %

Prowizje bankowe łącznie 1,40 %


W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
Lp.:
Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
brak

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
Lp.:
Nazwa i adres wykonawcy:
Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
brak


Borek Wlkp., dnia: 23 lutego 2009 roku
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2009-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-02-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie