Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BOREK WLKP. W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BOREK WLKP. W ROKU SZKOLNYM 2009/2010


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Gmina Borek Wielkopolski
ul. Rynek 1
63 - 810 Borek Wielkopolski
REGON: 411050675 NIP: 696-175-03-66
telefon (065) 57 16 120 faks (065) 57 15 893
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl

niniejszym informuje o wyniku postępowania na
dla zadania:

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY BOREK WLKP.
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Wybrano ofertę:
numer oferty 2

Spółdzielnia Kółek Rolniczych
ul. Jeżewska 5
63-810 Borek Wlkp.

Cena ofertowa brutto – 133.189,32

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.
Streszczenie złożonych ofert:

Numer oferty 1.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o.
ul. Narutowicza 76
64-100 Leszno

Cena netto zamówienia 134.217,60

VAT 7 % 9.395,23

Cena brutto 143.612,83


Numer oferty 2.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Spółdzielnia Kółek Rolniczych
ul. Jeżewska 5
63-810 Borek Wlkp.

Cena netto zamówienia 124.476,00

VAT 7 % 8.713,32

Cena brutto 133.189,32


W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
-

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
-Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2009-08-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-08-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie