Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » „Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Borek Wlkp. w roku szkolnym 2010/2011”

„Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Borek Wlkp. w roku szkolnym 2010/2011”


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Gmina Borek Wielkopolski
ul. Rynek 1
63 - 810 Borek Wielkopolski
REGON: 411050675 NIP: 696-175-03-66
telefon (065) 57 16 120 faks (065) 57 15 893
e-mail: borekwlkp@borekwlkp.pl
niniejszym informuje o wyniku postępowania na

„Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Borek Wlkp.
w roku szkolnym 2010/2011”
Wybrano ofertę:
numer oferty 2

Spółdzielnia Kółek Rolniczych
ul. Jeżewska 5
63-810 Borek Wlkp.
Cena ofertowa brutto – 3,00 zł/km

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem kryterium ocen.

Streszczenie złożonych ofert:
Numer oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
Stawka netto za km
Podatek VAT
Stawka brutto za km

1.
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ LESZNO
Sp. z o. o.
ul. Narutowicza 76
64-100 Leszno
3,80
0,27
4,07

2.
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
ul. Jeżewska 5
63-810 Borek Wlkp.
2,80
0,20
3,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
brak

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:
brakInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Wioleta Mrówczyńska
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2010-08-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-08-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie