Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: określenia zasad dokonywania oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego mianowanego

w sprawie: określenia zasad dokonywania oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego mianowanego

Numer uchwały: 263
Numer sesji: 38
Rok: 2006

 

263 /2006

w sprawie: określenia zasad dokonywania oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego mianowanego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zmian.) oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późno zmian.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Ocen kwalifikacyjnych mianowanego urzędnika samorządowego dokonuje się co dwa lata w końcu roku kalendarzowego.

 

§ 2. Celem oceny kwalifikacyjnej jest stwierdzenie przydatności urzędnika na zajmowanym stanowisku oraz stworzenie podstawy do doboru kandydatów na poszczególne stanowiska, zwłaszcza na wyższe stanowiska służbowe oraz kandydatów do awansów i wyróżnień. Ocena służy również do wyeliminowania tych urzędników, którzy na wyższe stanowiska nie nadają się lub z którymi stosunek pracy powinien być rozwiązany ze względu na nieprzydatność.

§ 3. Ocenie kwalifikacyjnej podlega jakość i efektywność wykonywanych przez urzędnika obowiązków, w szczególności w zakresie:

1) przestrzegania prawa,

2) sumienności, sprawności i bezstronności wykonywania zadań Urzędu,

3) zachowania tajemnicy państwowej i służbowej,

4) zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami,

5) zachowania się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

§ 4. Ocena kwalifikacyjna jest dokonywana na piśmie przez komisję powołana przez Burmistrza Borku Wlkp.

 

§ 5. l. Treść oceny kwalifikacyjnej podaje się do wiadomości zainteresowanego.

2. Urzędnikowi samorządowemu przysługuje prawo do złożenia odwołania od oceny kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

3. Organem odwoławczym jest Burmistrz Borku Wlkp.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 26 STYCZNIA 2006 ROKU

UCHWALA NR XXXVIII/

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2006-01-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-18
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie