Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.„Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Borek Wlkp.oraz do szkół specjalnych poza terenem gminy Borek Wlkp. w roku szkolnym 2015/2016” - część I zamówienia Trasa Nr 1 Dowożenie do Zespołu Szkół w Borku Wlkp., Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp., Szkoły Podstawowej w Wycisłowie, Szkoły Podstawowej w Zalesiu i Przedszkola Samorządowego w Karolewie.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.„Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Borek Wlkp.oraz do szkół specjalnych poza terenem gminy Borek Wlkp. w roku szkolnym 2015/2016” - część I zamówienia Trasa Nr 1 Dowożenie do Zespołu Szkół w Borku Wlkp., Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp., Szkoły Podstawowej w Wycisłowie, Szkoły Podstawowej w Zalesiu i Przedszkola Samorządowego w Karolewie.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.

„Dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Borek Wlkp.
oraz do szkół specjalnych poza terenem gminy Borek Wlkp.
w roku szkolnym 2015/2016” - Część I zamówienia
Trasa Nr 1 Dowożenie do Zespołu Szkół w Borku Wlkp., Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp., Szkoły Podstawowej w Wycisłowie, Szkoły Podstawowej w Zalesiu i Przedszkola Samorządowego
w Karolewie.


Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający tj. Gmina Borek Wielkopolski reprezentowana przez Burmistrza Borku Wielkopolskiego informuje, że część I postępowania przetargowego w trybie przetargu „Dowożenie uczniów do szkół
z terenu gminy Borek Wlkp. oraz do szkół specjalnych poza terenem gminy Borek Wlkp. w roku szkolnym 2015/2016”

zostało unieważnione
.
UZASADNIENIE: W związku z art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie, które jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Na przedmiotowe zamówienie zostały złożone dwie równorzędne oferty, które w wyniku oceny ofert otrzymały równą ilość 300 punktów. Z uwagi na fakt, że ustawodawca nie przewidział zasad postępowania
w przypadku złożenia dwóch równych ofert, gdy kryterium oceny ofert są min. dwa kryteria, a cena jest taka sama, Zamawiający postanowił unieważnić część postępowania przetargowego.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Tomek Marszałek
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2015-07-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-28
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie