Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W SPRAWIE NAUKI ZAWODU

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W SPRAWIE NAUKI ZAWODUPrzypominamy, że pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. 

Dofinansowanie przyznaje Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w w/w ustawie. Wsparcie finansowe jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Do wniosku należy dołączyć kopie:
1/ dokumentów potwierdzających spełnianie warunku, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
2/ umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
3/ dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania pracy i zdał egzamin.

Dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się w ramach dotacji celowej.

O zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pracodawca winien informować Burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, co umożliwi planowanie środków na dofinansowanie.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Mirosław Janowski
Informację wprowadził: Mirosław Janowski
Opublikowany dnia: 2008-08-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-25
Sprawdz stan sprawy w Urzędzie - kliknij tutaj
System umożliwia sprawdzenie statusu spraw prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp.. Aby uzyskać informację o prowadzonej sprawie należy podać numer dokumentu znajdujący się na "Potwierdzeniu przyjęcia pisma". Numer ten należy wpisać w polu wyszukiwarki.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


Valid XHTML 1.0 Transitional

skrzynka
podawcza